درباره خانه آروین

در علوم انسانی از جمله علم سازمان ومدیریت، تجربه های واقعی آنقدر ارزشمندند که می توانند با کمترین دست کاری مبنای آموزش دیگران قرار گیرند. تصور کنید در محیطی بازسازی شده بتوانیم تجربه های گرانقدر مدیران مجرب را عملا تجربه کنید و از آن بیاموزید. طبیعتا یک تجربه در شرایط خاص نمی تواند تعمیم یافته و به دیگران آموزش داده شود، اما می توان فضایی را فراهم  کرد که همزمان با انتقال این تجارب امکان نقد و بررسی آنها از منظرهای مختلف فراهم باشد. و این فضایی است که خانه آروین به دنبال آن است. در علوم انسانی از جمله علم سازمان ومدیریت، تجربه های واقعی آنقدر ارزشمندند که می توانند با کمترین دست کاری مبنای آموزش دیگران قرار گیرند. تصور کنید در محیطی بازسازی شده بتوانیم تجربه های گرانقدر مدیران مجرب را عملا تجربه کنید و از آن بیاموزید. طبیعتا یک تجربه در شرایط خاص نمی تواند تعمیم یافته و به دیگران آموزش داده شود، اما می توان فضایی را فراهم  کرد که همزمان با انتقال این تجارب امکان نقد و بررسی آنها از منظرهای مختلف فراهم باشد. و این فضایی است که خانه آروین به دنبال آن است.

ارزش ما

محصولات خانه آروین برای طیف متنوعی از مشتریان قابل استفاده است. از عموم آحاد جامعه به دلیل نقش های سازمانی ایشان تا مدیران و مشاوران و اندیشمندان سازمانی به دلیل نقش های ویژه آنها در سازمان ها. ارزش کلیدی خانه برای همه این گروه ها تجربه کردن عملی و متفاوت تجربه دیگران است. آنچنان که گواهینامه های استعدادی و مهارتی خانه برای کارکنان و مدیران سازمانی اعتبار بیافریند.

چشم انداز ما در بلندمدت این است که قطب آموزش عملی و کاربردی مهارت های کار جمعی و سازمانی در جامعه محل خدمت خود شویم. امیدواریم مشتریان ما احساس کنند که با ما راه چندین ساله را یک ساله طی کرده اند. و  جامعه پیرامون ما نیز در بلندمدت نقش آفرینی ما در حل مسایل واقعی و ایجاد دانش بومی سازمان و مدیریت را درک نماید.

_

محصولات

_
 • 1
  بوت کمپ حل مساله برای مدیران میانی
 • 2
  بوت کمپ مهارت کار تیمی و ارتباط موثر برای کارکنان
 • 3
  دوره آموزشی ۳ ماهه مدیران ارشد با موضوع هنر رهبری
 • 4
  دوره آموزشی 3 ماهه مدیران میانی با موضوع 4 اچ کلیدی
 • 5
  کارگاه آموزشی بدو استخدام مهارت های پایه و انبوردینگ

نمونه کارها

برای مدیران و کارکنان سازمان‌های امروز و آینده

رویدادها